גורן - שיטות לימוד

  • מערכת ללימוד מושגים המסייעת למורה בשיעור עם וויזואליה רלוונטית
  • כתבות מושגים נלמדים שנערכו במיוחד לשם כך מחומרי גלם של ארכיון חברת החדשות
  • לימוד המושג על ידי מענה על שאלות המצורפות ושליחת התשובות במייל
  • למידה משמעותית על ידי שאלות עליהן צריך לענות באמצעות עריכת סרטון מחומרי הגלם
  • לימוד מסדר חשיבה גבוהה על ידי הבנת היכולת של העורך להשפיע על הסיפור