גורן - שיטות לימוד

  • כתבות מושגים נלמדים שנערכו מחומרי גלם של ארכיון חברת החדשות
  • לימוד המושג עם שאלות מצורפות עליהן ניתן לענות עם עריכת סרטונים
  • למידה משמעותית עם שאלות עליהן ניתן לענות בעריכת סרטון
  • לימוד מסדר חשיבה גבוהה על ידי הבנת היכולת של העורך להשפיע על הסיפור